C C C C A+ A A- X

Информация за съда

 

През м. септември 2000 г. Окръжен съд – Смолян става един от първите съдилища-модели в България. Програмата за съдилища-модели в България е създадена през 2000 г. от Проекта за развитие на съдебната система към Американката агенция за международно развитие.
Главната цел на програмата за съдилища-модели на Проекта за развитие на съдебната система към Американската агенция за международно развитие е да се подобри правораздаването и по този начин да се спомогне за повишаване на общественото доверие в съдебната система. Всеки съд-модел служи за образец при разпространяване на челния опит в българската съдебна система.

Съд-модел е съд, който притежава следните характеристики:

   • Достъп до правосъдиe
   • Експедитивност и своевременност
   • Равенство, справедливост и честност
   • Независимост и отчетност
   • Непрекъснато усъвършенстване
   • Обществено доверие

 

За придобиването на тези характеристики, съдът-модел се нуждае от следните компоненти:


- Етично, добре обучено ръководство, което участва активно в процеса на подобряване работата на съда;
- Политика, която осигурява качествен достъп на обществеността;
- Висок професионализъм на съдиите и съдебните служители;
- Качествено управление на съда;
- Открит и ефективен процес на работа, който минимизира забавянето на делата, улеснява делопотока и максимизира работата на всеки работещ в съда;
- Система за непрекъснато повишаване на квалификацията чрез обучение и обмен на информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация